All courses

Certified ScrumMaster®

Reaktorin Certified ScrumMaster® -koulutuksen pitävät Scrum Alliance -järjestön sertifioimat kouluttajat

Kaksipäiväinen Certified ScrumMaster® -koulutus avaa osallistujalle näkökulmia Scrum-menetelmän käytäntöihin sekä ja näiden taustalla oleviin mekanismeihin. Kurssin aikana käsitellään menetelmän teoreettinen perusta, historia ja motiivit sekä tutkitaan Scrumin soveltamista käytännössä luentojen, tarinankerronnan, ryhmäkeskustelujen sekä harjoitusten avulla.

Koulutusmenetelmämme pohjaavat aktiivisiin oppimistekniikoihin ja kaiken ytimessä on uusien konseptien yhdistäminen konkreettiseen tekemiseen. Osallistujat soveltavat oppimaansa ryhmätyön, opittujen faktojen kyseenalaistamisen ja haastavien ajattelutehtävien merkeissä. Aktiivisen tekemisen on todettu olevan tehokkaan oppimisen kannalta keskeisessä roolissa. Me rakennamme uutta tietoa olemassaolevan päälle ja ohjaamme oppimista niihin aiheisiin, jotka osallistujia luontaisesti kiinnostavat.

Kurssin jälkeen osallistujat suorittavat osana CSM-sertifikaattia online-testin Scrum perusteista. Testi on tehtävä 90 päivän kuluessa kurssin suorittamisesta. Testiin kannattaa valmistautua lukemalla Scrum-artikkeli Agile Atlas -sivustolta. Testi on englanninkielinen ja sen läpäisy on edellytys Certified ScrumMaster® -sertifikaatin saavuttamiselle.

Kurssimaksuun sisältyy vuoden jäsenyys Scrum Allianceen ja pääsy järjestön online-resursseihin.

Agenda

Kurssi antaa Scrum Masterille riittävät perustiedot tehokkaaseen työskentelyyn Scrum-tiimien ja Product Ownerien kanssa. Kurssin jälkeen Scrum Master osaa tukea Scrum-projektin läpiviemistä onnistuneesti ja kouluttaa projektin jäseniä ja sidosryhmiä Agile-menetelmien hyödyntämisessä sekä Scrumin perusasioissa ja -käytännöissä.

Scrum on yksinkertainen viitekehys paperilla, mutta vaikea soveltaa hyvin käytännössä. Tämä kaksipäiväinen koulutus tarjoaa osallistujille hyvän ymmärryksen Scrum-menetelmän teoreettisesta pohjasta. Jokainen Scrumin elementti käydään läpi menetelmän periaatteiden ja kokonaisuuden kannalta, ja kokeneet kouluttajamme jakavat kantapään kautta opittuja vinkkejä käytännön toteutukseen.

Ensimmäinen koulutuspäivä keskittyy Scrum-menetelmän pohjana olevaan ajatteluun ja menetelmän kuvaamien roolien muodostamaan systeemiin. Päivän aikana tutkitaan myös sitä, kuinka Scrum eroaa monen organisaation nykyisestä rakenteesta ja mitä vaikutuksia näillä eroilla saattaa olla menetelmää käyttöönotettaessa. Koulutuksen toinen päivä keskittyy enemmän käytännön sovellutuksiin viitekehyksen eri elementtien osalta.

Certified ScrumMaster® -koulutus opettaa osallistujille muunmuassa:

 • Yleiskuvan Scrum-kehyksestä
 • Scrum-menetelmän taustalla olevan ajattelun ketterästä tuotekehityksestä
 • Näkemystä ScrumMasterin roolista osana Scrum-kehystä
 • Laadun merkityksen osana kestävää tuotekehitystä
 • Kuinka aikaansaadaan läpinäkyvyyttä Scrumin sääntöjen ja työkalujen avulla
 • Product Owner -roolin vastuut ja niiden merkitys onnistumiselle
 • Tuotteen kehitysjonon järjestämisen arvon tuottamiseksi nopeasti
 • Työn arviointia suunnittelun ja ennustamisen tueksi
 • Toteutusiteraatioiden tehokkaan suunnittelun
 • Päivittäisten suunnittelupalaverien fasilitointia
 • Perusteet säännöllisille ja onnistuneille retrospektiiveille

Kenelle?

Certified ScrumMaster® -koulutus on suunniteltu pääasiallisesti ScrumMaster-roolissa toimiville henkilöille, mutta se soveltuu erittäin hyvin myös niille, jotka kaipaavat syvempää ymmärrystä Scrum-menetelmästä, toimivat he päivittäisessä työssään sitten tiimin jäsenenä, tuotteen omistajana tai johtotehtävissä.

Osallistujilta odotetaan pinnallista tuntemusta Scrum-menetelmästä ja käytännön kokemus Scrumia soveltavista organisaatioista on suositeltavaa. Näiden esitietojen hankkimista varten kehotamme kaikkia osallistujia lukemaan Scrum-artikkelin Agile Atlas -sivustolta. Hieman syvempää ymmärrystä varten suosittelemme myös lukemaan kirjan nimeltä The Elements of Scrum (Chris Sims, Hillary Louise Johnson). Myös vapaasti internetissä luettava Scrum Primer on mainio lähde yleisen käsityksen muodostamiseen Scrum-menetelmästä.

Seuraava kurssi

Certified ScrumMaster® 13.-14.5.2014 Ilmoittaudu

Custom Training & requests

Petri Haapio

Petri Haapio

Director, Coaching Services
petri.haapio@reaktor.fi
T +358 (0)45 139 3649

Subscribe to our mailing list

Tilaa koulutusuutiset sähköpostiisi